Startpagina

Welkom


 
Beste leden,

Het Coronavirus heeft het bestuur doen beslissen om ook bij de WVW een aantal maatregelen
te nemen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 30 maart.

ALV, zangkoor de Grijze golf, Maandagmiddagploeg afgelast.
Wij hebben beslist om de algemene ledenvergadering die gepland stond voor woensdag
aanstaande NIET te laten doorgaan. Deze wordt uitgesteld naar een latere datum. 
Ook de repetities en optredens van het koor De Grijze golf en de Maandagmiddag
werkploeg worden voorlopig afgelast.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch of per email terecht bij mij.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Frans Stoop
Voorzitter WVW

M: +31 (0)628 495 474 
A: Engewormer 6, 1531 MT Wormer, NLDit is de website van Watersportvereniging Wormer, Noord-Holland. 

De adresgegevens van onze haven, de contactgegevens van onze bestuursleden en vrijwilligers zijn beschikbaar op de contactpagina.

Voor ideeën of andere constructieve bijdragen kunt u contact opnemen met de webmaster.


Op deze site treft u onder andere:
Detail informatie over het jeugdzeilen
Agenda van de geplande zeilwedstrijden
De digitale versies van de Titan en veel meer.
12 jarige Franse optimistzeiler maakt kanaaloversteek


Hier alvast de directe link naar:

Zeilwedstrijd 19 juni WVW
Titan Juni 2021

  Het Jubileumboek is nu verkrijgbaar bij...... 
 Kaartje Wormer- Jisperveld