Functie omschrijving Secretaris

Functieomschrijving Secretaris WVW

 De secretaris is bestuurslid van de WVW. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van de WVW die de koers van de vereniging uitzetten en beheren.

De secretaris handelt volgens de statuten van de verenigingen, en beheert de activiteiten van bestuur en leden volgens de wettelijke regels.

Activiteiten:

  Voorbereiding, Verslaglegging bestuursvergaderingen en bijhouden actielijst.

  voorbereiden algemene ledenvergadering 1 tot 2 maal per jaar

  opstellen jaarlijkse kalender

  contact houden met de diverse commissies over de verenigingsactiviteiten

  periodiek overleg met voorzitter en penningmeester (ook Dagelijks Bestuur genoemd)

  contact onderhouden met diverse instanties zoals Watersportverbond,

  contactpunt zijn voor leden en niet=leden

  Meewerken aan het opzetten van (nieuwe) activiteiten van de WVW

  De secretaris houdt voeling met de leden door af en toe bij activiteiten aanwezig te zijn.

 

Tijdsbesteding:

        maandelijkse vergadering op de eerste woensdag van de maand van 20 tot 22 uur in het Zwetshuis.

        diverse werkzaamheden, gemiddeld 1 uur per week.

        bezoeken van bijeenkomsten met andere instanties (overheid, Watersportverbond, andere verenigingen) gemiddeld 1x per maand,

 

Diverse:

  Secretaris van de WVW is een onbezoldigde bezigheid die onder het vrijwilligersstatuut valt.

  Er is voor het bezoeken van externe activiteiten mogelijk om reiskosten te declareren.

  De Secretaris wordt in het clublad, op de website en bij instanties kenbaar gemaakt met naam, adres en telefoonnummer.

  De secretaris wordt aangemeld bij de Kamer van Koophandel.