Watersport Vereniging Wormer

KALENDER 2020


 8 jan.    Bestuursvergadering

10 jan.    Kopij Titan met zomerst-. en werku.formulier

12 jan.    Nieuwjaarsreceptie 16.00 / 18.00 uur

15 jan.    Koor

25 jan.    Titan

29 jan.    Koor

     jul.    Maand juli maandag  werkavond 19.00 uur

  8 jul.    Bestuursvergadering 

5 feb.    Bestuursvergadering

  7 feb.    Lady’s night /meezing avond van het koor

12 feb.    Koor

14 feb.    Kopij Titan

26 feb.    Koor

28 feb.    Klaverjassen

29 feb.    Titan  

     aug.    Maand aug. maandag  werkavond 19.00 uur

  5 aug.    Bestuursvergadering

14 aug.   Kopij Titan

14 aug.   en 15/16 Almaar open

15 aug.   Inleveren winterstallingsformulier

 22 aug.   en 29 Jeugdzeilen blok 2 A

 23 aug.    en 30 jeugdzeilen blok 2B+blok 4 en wedstr.b

 29 aug.   Titan

  1 mrt.   Formulier zomerstalling inleveren    

  4 mrt.    Bestuursvergadering 

11 mrt.    Koor

13 mrt.    Kopij Titan   

18 mrt.    Algemene ledenvergadering

25 mrt.    Koor 

28 mrt.    Titan

      sep.    Maand sept. maandag werkavond 19.00 uur

   2 sep.    Bestuursvergadering

   5 sep.    en /12/19 jeugdzeilen blok 2 A

   6 sep.    en /13/20/ jeugdzeilen blok 2B,+ 4 en wedstr. b

   9 sep.    en 23 Koor

 11 sep.   Kopij Titan

 13 sep.   Sluizentocht

 25 sep.   Diploma-uitreiking 19.30 uur

 26 sep.   Sch.zeil kamp.sch. Wormerl. 12.30 17.00/ Titan

     apr.     Start maandag werkavonden 19.00 uur

  1 apr.     Bestuursvergadering 

  4 apr.     tot 11 apr boten te water

10 apr.     Kopij Titan

12 apr.    Jeugdzeilen/Ribs/bootjes klaar maken

17 apr.    Jeugdzeilen bootjes  optuigen blok 5  19.00 h

18 apr.     Opening vaarseizoen, aanvang 18:00

19 apr.    1e waterles blok 5+start blok 3

20 apr.     Zwetshuis schoonmaken

22 apr.     Koor

25 apr.    Titan   

29 apr.     Koor 

3 okt.   Tot 10 okt. boten bergen

14 okt.   Bestuursvergadering  

16 okt.    Kopij Titan

21 okt.    Koor

28 okt.    Koor

30 okt.    Titan    

31 okt.    Sluiting vaarseizoen (met fotowedstrijd)

     mei     Maand  mei maandag  werkavond 19.00 uur.

  6 mei.    Bestuursvergadering

10 mei.   Jeugdzeilen wedstr.blok + blok 3+5

13 mei.    Koor

15 mei.    Kopij Titan  

17 mei     Jeugdzeilen wedstr.blok + blok 3+5

24 mei     Jeugdzeilen wedstr.blok + blok 3+5

27 mei.    Koor/Titan

  2  nov.     Zwetshuis schoonmaken 

  4  nov.     Bestuursvergadering

 11 nov.    Koor

 13 nov.    Kopij Titan

 25 nov.    Koor

 28 nov.    Titan


     jun.    Maand juni maandag  werkavond 19.00 uur

  3 jun.     Bestuursvergadering

  3 jun.    En /10/17 Wedstrijdblok 18.30 uur

  6 jun.    en /13/20/27 Jeugdzeilen kennismakingsblok

  7 jun.    Jeugdzeilen blok 3 + 5 (laatste les)

12 jun.     Kopij Titan

13 jun.    Midzomerfeest start 10.00 uur  

14 jun.    Zeilwedstr. Beschuitstoren regatta

15 jun.    Zwetshuis schoonmaken

27 juni.  Titan met winterstallingsformulier

28 juni.   Demo.zeilen /dipl. Uitr. Resp 14.00 en 16.00

7 dec.   Kerst versieren 13.00 uur Zwetshuis

  2 dec.   Bestuursvergadering

  9 dec.   Koor

12 dec.   Snertavond

23 dec.   Koor

 

 

 

 

10  januari 2021 van 16.00 tot18.00 uur Nieuwjaars                

      borrel

Informatie

Haven + werkavonden

Titan redactie

Berging


Zwetshuiscommissie

Jeugdactiviteiten

Evenementen 

Dirk Breet 

Lies Punselie

Jeroen van der Hoff          

Wilma en Henk Borgman

Wim Jillings

Teun Cuppé                             

075-6423835

06-52877032

06-12261363

075-6424632

06-37144961

06-50575912

dirkbreet@hotmail.com

e.punselie@quicknet.nl

jrhoff@ziggo.nl


h.borgman@hetnet.nl

wimjillings@icloud.com

teuncuppe@gmail.com

 e-mailadres Jeugdactiviteiten:  jeugdzeilenwvw@gmail.com

Website WvW:                           http://wvw.watersportverenigingwormer.nl