Watersport Vereniging Wormer

KALENDER 2019


2 jan. Bestuursvergadering

6 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst van 16.00 tot 18.00

9 jan. Koor

11 jan. Kopij Titan met zomerst-. en werku.formul

16 jan. Algemene ledenvergadering

23 jan. Koor

26 jan. Titan

jul. Maand juli maandag werkavond 19.00 uur

3 jul. Bestuursvergadering

6 jul. jeugdzeilen kennismakingsblok

7 jul. Jeugdzeilen demonstratiezeilen

14.00 uur en 16.00 uur diploma uitreiking

6 feb. Bestuursvergadering

8 feb. Lady’s night /meezing avond van het koor

13 feb. Koor

15 feb. Kopij Titan

23 feb. Titan

26 feb. Klaverjassen

27 feb. Koor

aug. Maand aug. maandag werkavond 19.00 uur

7 aug. Bestuursvergadering

16 aug. Formulier winterstalling inleveren bij

Frans Stoop Enge Wormer 6 postcode 1531 MT

16 aug. Kopij Titan

16 aug. Kopij Titan

17 aug. en /18/19 Alkmaar open

31 aug. Titan

31 aug. Jeugdzeilen blok 2 A

1 mrt. Formulier zomerstalling inleveren bij Frans Stoop Enge Wormer 6 postcode 1531 MT

6 mrt. Bestuursvergadering

13 mrt. Koor

15 mrt. Kopij Titan

20 mrt. Algemene ledenvergadering

27 mrt. Koor

30 mrt. Titan

sep. Maand sept. maandag werkavond 19.00 uur

1 sep. en /8/15/22/29 jeugdzeilen blok 2B, 4 en wedstr.

7 sep. en /14/21/28 jeugdzeilen blok 2 A

4 sep. Bestuursvergadering

11 sep. Koor

13 sep. Kopij Titan

25 sep. Koor

28 sep. Titan

30 sep. Schoonmaken Zwetshuis

3 apr. Bestuursvergadering

6 apr. tot 13 apr boten te water

12 apr. Kopij Titan

13 apr. Jeugdz/Ribs/bootjes klaar maken

15 apr. Zwetshuis schoonmaken

17 apr. Koor

24 apr. Koor

26 apr. Opening vaarseizoen, aanvang 18:00

? apr. Jeugdzeilen zwembadles voor blok 3

27 apr. Titan

29 apr. Start maandag werkavonden 19.00 uur

2 okt. Bestuursvergadering

4 okt. Jeugdzeilen 19.30 uur diploma uitreiking +

bootjes aftuigen

5 okt. Tot 12 okt. boten bergen

5 okt School zeilkampioenschap Wormerland

11 okt. Kopij Titan

16 okt. Koor

23 okt. Koor

26 okt. Titan

26 okt. Sluiting vaarseizoen

mei Maand mei maandag werkavond 19.00 uur.

1 mei. Bestuursvergadering

3 mei. Jeugdzeilen bootjes optuigen blok 5

5 mei en /12/19/26 Jeugdzeilen blok 3+5

8 mei. Koor

10 mei. Kopij Titan

12 mei. en /19/26 Jeugdzeilen wedstr.blok + blok 5

22 mei. Koor

25 mei. Titan

6 nov. Bestuursvergadering

9 nov. Klaverjassen

13 nov. Koor

15 nov. Kopij Titan

? nov. Zwetshuis schoonmaken

27 nov. Koor

30 nov. Titan


jun. Maand juni maandag werkavond 19.00 uur

2 jun. Jeugdzeilen blok 3 + 5

5 jun. Bestuursvergadering

? jun. Zeilchallenche

8/9 jun. Haarlem open

14 jun. Kopij Titan

15 jun. Midzomerfeest start 10.00 uur

15 jun. en /22/29/ Jeugdzeilen kennismakingsblok

16 jun. Zeilwedstr. Beschuitstoren regatta

17 jun. Zwetshuis schoonmaken

29 juni. Titan met winterstallingsformulier

9 dec. Kerst versieren 13.00 uur

4 dec. Bestuursvergadering

11 dec. Koor

14 dec. Snertavond

12 januari 2020 van 16.00 tot18.00 uur Nieuwjaars

borrel

Informatie

Haven + werkavonden

Titan redactie

Berging

Zwetshuiscommissie

Jeugdactiviteiten Evenementen

Dirk Breet

Lies Punselie

Jeroen van der Hoff

Wilma Henk Borgman

Wim Jillings

075-6423835

06 52877032

0612261363

075-6424632

06-37144961


dirkbreet@hotmail.com

e.punselie@quicknet.nl

jrhoff@ziggo.nl

h.borgman@hetnet.nl

wimjillings@icloud.com

jeugdzeilenwvw@gmail.com