Watersport Vereniging Wormer


 

KALENDER 2018

 

3  jan.     Bestuursvergadering

7  jan.     Nieuwjaarsbijeenkomst van 16.00 tot 18.00

12 jan.    Kopij Titan

10 jan.    Koor

27 jan.    Titan met zomerst-. en werkuren formulieren

24 jan.     Koor

     jul.    Maand juli maandag  werkavond 19.00 uur

  4 jul.    Bestuursvergadering

  7 jul.    Jeugdzeilen kennismakingsblokken les 3

14 jul.    Jeugdzeilen kennismakingsblokken les 4

15 jul.    Jeugdzeilen 14.00 uur demonstratiezeilen

              16.00 uur  diploma uitreiking  

  7 feb.    Bestuursvergadering

  9 feb.    Kopij Titan

14 feb.    Koor

24 feb.    Titan    

28 feb.    Koor

?? feb.     Lady’s night van het koor

     aug.    Maand aug. maandag  werkavond 19.00 uur

   1 aug.   Bestuursvergadering

 10 aug.   Kopij Titan

 17 aug.   Formulier winterstalling bij Jan Rem

 25 aug.   Titan

 1  mrt.    Formulier zomerstalling bij Jan Rem

 7  mrt.    Bestuursvergadering  

  9 mrt.    Kopij Titan    

14 mrt.    Koor

16 mrt     Klaverjassen  20.00 uur

21 mrt.    Algemene ledenvergadering

28 mrt.    Koor  

31 mrt.    Titan

     sep.   Maand sept. maandag werkavond 19.00 uur

     sep.   1/2/8/9/15/16/22/23/28/30/ Jeugdzeilen

               diverse blokken en lessen

  5 sep.   Bestuursvergadering

12 sep.   Koor

14 sep.   Kopij Titan

26 sep.   Koor

29 sep.   Titan

29 sep.   School zeilkampioenschap Wormerland

30 sep.    Jeugdzeilen blok 2

 4  apr. Bestuursvergadering  

 7  apr. tot 14 apr boten te water

13 apr. Kopij Titan

18 apr. Koor

13 of 20 apr. Jeugdzeilen/bootje optuigen blok 5

21 apr. Opening vaarseizoen, aanvang 16:00 tot 18.00

22 apr. Jeugdzeilen bok 3

23 apr. Start maandag werkavonden 19.00 uur    

23 apr. Zwetshuis schoonmaken

25 apr. Koor

28 apr. Titan      

      okt.   Foto’s inleveren fotowedstrijd thema

                watersport en ondergaande zon bij Jan Rem

  1 okt.    Zwetshuis schoonmaken

  3  okt.   Bestuursvergadering

  5  okt.   Jeugdzeilen 19.30 uur diploma uitreiking

   6 okt.   Tot 13 okt. boten bergen

 12 okt.    Kopij Titan

 17 okt.    Koor

 19 okt.    Klaverjassen 20.00 uur

 24 okt.    Koor

 27 okt.   Titan    

     mei    Maand  mei maandag  werkavond 19.00 uur.

  2 mei.   Bestuursvergadering

  6 mei.   Jeugdzeilen les 2 blok 5

  9 mei.   Koor

11 mei.   Kopij Titan

13 mei.   Jeugdzeilen blok 3

23 mei.   Koor

26 mei.   Titan

27 mei.   Jeugdzeilen blok 3

  7 nov.     Bestuursvergadering

  9 nov.     Kopij Titan

 14 nov.     Koor  

 15 nov.    Sluiting inleveren foto’s voor 24 nov

 24 nov.    Sluiting vaarseizoen met snert en bingo tevens    

                 uitslag fotowedstrijd aanvang 18.00 uur

 24 nov.    Titan

 26 nov.    Zwetshuis schoonmaken  

 28 nov.    Koor

     jun.     Maand juni maandag  werkavond 19.00 uur

  3 jun.        Jeugdzeilen blok 3

  6 jun.        Bestuursvergadering

  8 jun.        Kopij Titan

10 jun.        Jeugdzeilen blok 3

16 jun.        Midzomerfeest start 10.00 uur

17 jun.        Zeilwedstrijden Zwet open i.c.m. zomerfes

18 jun.        Zwetshuis schoonmaken

23 jun.    Zeilchallenche

24 jun.     Jeugdzeilen les 3 blok 5

23 + 30 jun  Jeugdzeilen kennismakingsblokken

30 juni    Titan met winterstallingsformulier

   7 dec.   Bestuursvergadering

 12 dec.   Koor

 

 

 

6 januari 2019  van 16.00 tot18.00 uur Nieuwjaars borrel

Informatie                

Haven + werkavonden

Titan

Berging

Zwetshuiscommissie

Jeugdactiviteiten Evenementen  

Dirk Breet  

Lies Punselie

Jan Rem  

Wilma Henk Borgman

Wim Jillings

Foppe Ent                                

075-6423835

06 52877032

075-6426000

075-6424632

075-6421120

06-51158998

dirkbreet@hotmail.com

e.punselie@quicknet.nl

remkerssens@quicknet.nl

h.borgman@hetnet.nl

wimjillings@icloud.com f.ent@kpnplanet.nl    

 

 

 

 

 

e-mailadres Jeugdactiviteiten:    wvwjeugdzeilen@hetnet.nl

Website WvW:                           http://wvw.watersportverenigingwormer.nl