De vereniging

Oprichting maart 1964

Zoals met de meeste verenigingen het geval is, werd ook Watersportvereniging Wormer opgericht door slechts een paar mensen. In dit geval waren dat uiteraard bootbezitters. Voor het onderhoud van die boten zocht men naar overdekte ruimte waar men 's winters kon werken. De initiatiefnemers waren D.Molenaar, D.Vos, N.Vos en S.Bloem. Deze laatste werd de eerste voorzitter van de vereniging. Bij die oprichting, op 6 maart 1964, traden ook P.van Tiel, B.Schoute en C.Schoen toe tot het bestuur. Het eerste onderkomen, oftewel winterstalling, werd gevonden in een paar oude loodsen aan de "Balkhaven", aan de zuidkant van het dorp bij de Bartelsluis. Die loodsen waren vanaf de Zaan dus bereikbaar door de Bartelsluis, die toen nog in werking was. Die winterstalling aan de "Balkhaven" is maar kort in gebruik geweest: de nieuwe watersportvereniging moest onder andere het veld ruimen omdat de Bartelsluis buiten gebruik werd gesteld.

 

Huidige jachthaven

Bij het zoeken naar een nieuw terrein kwam men uit op een ca. 280 m lange landtong in het veenweidegebied aan de noordkant van het dorp. Dit terrein was via een brede sloot bereikbaar vanaf het Zwet, en over land vanaf de Dorpsstraat. Na aankoop startte men daar dus met het maken van houten steigers langs de groene landtong. De opzet van de initiatiefnemers was, dat W.V.Wormer een club moest zijn voor de "gewone man". En dat hield in, dat die "gewone man" zijn handen uit de mouw moest steken voor het opbouwen en onderhouden van de botenaccommodatie. Dat principe is tot op de dag van vandaag gehandhaafd en komt zelfs voor in het Huishoudelijk Reglement, waar in artikel 4 is vermeld dat men (als men een boot in de stalling heeft) verplicht is tot het meewerken aan vernieuwing en onderhoud van de accommodatie. Met die medewerking van velen groeide de haven snel, vooral ook omdat men al gauw overging tot het bouwen van een botenloods van 20 x 40 meter. Dat was al in het jaar 1969. Er werd ook een mobiele hijskraan aangeschaft voor het hijsen van zware boten. Bij het verder toenemen van het aantal leden werd het aantal ligplaatsen verder uitgebreid waarbij de verdeling motorboten / zeilboten ongeveer half-om-half lag. Het aantal leden nu (in 2012) bedraagt ruim 250 leden. De houten steigers, opgebouwd van overwegend gebruikt hout, gingen niet lang mee en daarom is in 1974 een hei-inrichting aangeschaft waarmee (natuurlijk met eigen krachten) nieuwe hardhouten schoeiingen werden geslagen. De Gemeente Wormer verleende daarbij flinke subsidie. Binnen zes jaar werd op die wijze ruim 400 meter steigers geconstrueerd. En vanaf die tijd dreef de vereniging ook financieel geheel op eigen kracht en vonden verdere uitbreidingen plaats met voorzieningen die nu eenmaal nodig zijn op een jachthaven, zoals een met eigen krachten gebouwd clubgebouw, een afspuitplaats voor de boten, enz. enz. De haven wordt met eigen bagger apparatuur op een diepte gehouden van ca. 1 meter. Inmiddels is de haven met 130 "natte" ligplaatsen op het max imum gekomen: voor uitbreiding ontbreekt de benodigde ruimte. In de botenloods, evenals op het buitenplateau., is natuurlijk ook stallingruimte aanwezig, zodat er 's zomers plaats is voor ruim 200 boten en bootjes. 's Winters beschikken we over minder ruimte: dan is er op het droge plaats voor zo'n 150 boten. Watersportvereniging Wormer is zich verder bewust van het feit, dat wij deel uitmaken van een gemeenschap in het natuurgebied Wormer- en Jisperveld. Dit prachtige gebied is alleen geschikt voor "kleine watersport" waar kan worden gezeild, gekanood en met motorboten kan worden gevaren, mits die zich maar houden aan lage snelheden. Watersportvereniging Wormer is dus geen "uitgaanscentrum", maar een intieme haven waar de leden zich thuis voelen in de natuur. Ligplaatsen worden uitsluitend verhuurd aan leden.

 

Koninklijke goedkeuring

De vereniging is Koninklijk goedgekeurd op 24 juni 1966 en aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.