Algemene informatie zeillessen

WV Wormer heeft al jarenlang een 'CWO erkende' vereniging met een opleidingsprogramma waarbij officiële zeildiploma's worden uitgegeven. 

Onze jeugdzeillessen worden gegeven door een enthousiaste groep trainers/instructeurs. Een groot deel daarvan is gediplomeerd door de watersportbond of heeft veel ervaring in (wedstrijd)zeilen. Al onze instructeurs zijn in het bezit van een vaarbewijs. 

De club heeft 8 goed onderhouden bootjes van het type Optimist. Dit éénmansbootje is de grootste jeugdklasse ter wereld voor zowel opleiding als wedstrijdzeilen. Voor de begeleiding zijn er 2 snelle rubberboten en een vlot dat als 'aanlegeiland' dient. Voor alle deelnemers zijn er zwemvesten.

Op onze Facebook-pagina vind u foto's en videos van onze zeillessen.

Instructie voorafgaand
aan iedere les
Zelf proberen op
het Zwet
Onder deskundige leiding
vanuit de boot
Het vlot altijd handig!
  

Lesopbouw: De lessen zijn onderverdeeld in voorjaar- en najaarslessen. Elk lesblok wordt 1x per jaar gegeven.
Zo kan in het voorjaar gestart worden in het blok 1 en in het najaar blok 2 worden gevolgd. Het daaropvolgende jaar kan er doorgestroomd worden naar blok 3 (voorjaar) en daaropvolgend blok 4 (najaar). Na 5 lesblokken (in 2,5 jaar) kan het hoogste  CWO 3 niveau worden bereikt. 

Er wordt gewerkt met een blokkensysteem dat flexibel is, ook als kinderen instromen vanuit een zeilschool of andere CWO vereniging. Onze ervaring is ook dat kinderen soms een bepaald blok 2x volgen.

Bij blok 1 varen 2 kinderen in één boot, de overige blokken wordt er alleen gevaren. 
In april is het 'zwembadfestijn' waarbij kinderen in een overdekt zwembad onder andere omslaan en rechtzetten oefenen, dit zijn CWO vereisten.

"Het doel is om uw zoon of dochter zelfvertrouwen in het zeilen te geven. Het belangrijkste is dat elk kind met plezier het zeilen leert."

Beoordeling: Gedurende het gehele lesblok kijkt de zeilinstructeur op grond van de CWO richtlijnen of de leerling de gevraagde vaardigheid, na dit te hebben geoefend, voldoende beheerst. Zodra dit het geval is wordt dit onderdeel op de vorderingsstaat afgetekend. Vaardigheden die nog niet kunnen worden afgetekend, worden in het  opvolgende blok opnieuw geoefend en beoordeelt. Aan de hand van de resultaten ontvangt uit zoon of dochter tijdens de diploma uitreiking een vorderingen-kaart of, als een vorderingen-kaart volledig is ingevuld een landelijk erkend CWO certificaat. Afhankelijk van de vorderingen kan uw zoon of dochter doorstromen naar een volgend lesblok of kan worden geadviseerd het betreffende lesblok opnieuw te volgen. 

Diploma uitreiking: De feestelijke diploma uitreiking ter afsluiting van elk blok waarin diploma's (blok 1) en voortgangsstaten of certificaten worden uitgereikt. Alle familie is hierbij van harte uitgenodigd. 
  • Voorjaarsblokken | Blok 1, 3 & 5: Zondag 7 juli 16.00 uur. Onze Kinderen van blok 3 en 5 zullen om 14:00 uur een zeildemo geven! Alle ouders en de kinderen van het kennismakingsblok zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
  • Najaarsblokken | Blok 2, 4 & 6 Vrijdag 4 oktober om 19.30 uur

Inschrijven: Vanaf begin maart kan er worden inschreven voor de lesblokken 1, 3 en 5 en de zwembadles. Na afsluiting van blok 1, 3 en 5 (medio juli) kan er vanaf 1 augustus worden ingeschreven voor de lesblokken in het najaar, dit zijn blok 2, 4 en 6

Lidmaatschap WVW: Graag maken wij U attent op het feit dat er vanaf blok 2 (na het kennismakingsblok) lidmaatschap van WVW wordt gevraagd. Met uw lidmaatschap steunt u onze vereniging, waardoor de faciliteiten en de haven in stand gehouden wordt. De kinderen zijn tevens lid van het watersportverbond. Dit is een voorwaarde om CWO diploma te kunnen behalen. De jaarlijkse contributie bedraagt 47 euro een 2e of volgend lidmaatschap binnen één gezin kost slechts 15 euro!
https://www.facebook.com/wvwjeugdzeilen

Ċ
WV Wormer Jeugdzeilen,
6 mei 2014 12:03