Algemene informatie zeillessen


Op onze Facebook-pagina vind u foto's en videos van onze zeillessen.

Instructie voorafgaand
aan iedere les
Zelf proberen op
het Zwet
Onder deskundige leiding
vanuit de boot
Het vlot altijd handig!
  

Plezier, veiligheid en het opbouwen van zelfvertrouwen staan centraal in onze zeillessen. 
De zeillessen vinden plaats in het weekend in het voor- en najaar. Bij de planning houden we rekening met de voetbal- en korfbalcompetitie. We werken met een flexibel blokken-systeem, waar ook ingestroomd kan worden uit andere CWO opleidingen of zeilschool.
Indien nodig kunnen kinderen een blok herhalen.

Blok 1(kennis maken met zeilen) Kinderen varen met zijn tweeën in een optimist. De nadruk ligt op het water-, wiebel- en windvrees vrij maken. Middels diverse spelletjes wordt kennis gemaakt met de eigenschappen van de optimist met en zonder zeil.

Blok 2 (CWO 1) basisvaardigheden als sturen met helmstok, schootbediening overstag, opkruisen, gijpen, aanleggen hogewal en langswal met hulp, afvaren van hoge- en langswal, stand zeil bij verschillende koersen tot windkracht 3, knopen, bootonderdelen, regels op het water.

Blok 3 (CWO 1/2) idem, maar ook sturen met joystick op gestrekte koers, opkruisen in smaller water, gecontroleerd gijpen, zelfstandiger aanleggen, afvaren hoge- en langswal, stand van zeil en zwaard bij verschillende koersen tot windkracht 4, voorrangsregels zeilboten onderling.

Blok 4 (CWO 2/3) Joystick sturen, opkruisen in smal water, s-gijp, zelfstandig aanleggen hoge- en langswal, stand van zeil en zwaard bij verschillende koersen tot windkracht 5, windvlagen, hangtechniek, stilvallen en opgang komen, diverse voorrangsregels

Blok 5 (CWO 3) idem + met achteruit zeilen, golven varen, trimmen zeil, zeilen afslaan, 
alle koersen varen met optimale zeil- en zwaardstand bij windkracht t/m 5

In april is het 'zwembadfestijn' waarbij kinderen in een overdekt zwembad onder andere omslaan en rechtzetten oefenen, dit zijn CWO vereisten. Staat open voor de cursisten van blok 3 aangevuld met kinderen die zich voor het kennismakingsblok hebben ingeschreven.

De zeilles: Optuigen van de boten en zeilkleding aan voor de les start. Een zeilles bestaat uit een voorbespreking op de wal (vaak in het clubhuis) van ongeveer 20 minuten. Hier wordt de inhoud van de les besproken (dat is lastig op het water) en uitleg (theorie) gegeven. Daarna volgt de waterles, waarbij de kinderen de besproken oefeningen doen en aanwijzingen krijgen van de zeilinstructeurs vanuit de rubberboten of vanaf het vlot. Na terugkeer in de haven worden de boten op de wal schoon en droog gemaakt en afgetuigd. Er wordt geëindigd met een nabespreking in het clubgebouw. Wat ging er goed en wat kan er beter met individuele aandachtspunten.

Beoordeling: Gedurende het gehele lesblok kijkt de zeilinstructeur op grond van de CWO richtlijnen of de leerling de gevraagde vaardigheid, na dit te hebben geoefend, voldoende beheerst. Zodra dit het geval is wordt dit onderdeel op de vorderingsstaat afgetekend. Vaardigheden die nog niet kunnen worden afgetekend, worden in het  opvolgende blok opnieuw geoefend en beoordeeld. Aan de hand van de resultaten ontvangt uw zoon of dochter tijdens de diploma uitreiking een vorderingenstaat of, als een vorderingenstaat volledig is ingevuld, een landelijk erkend CWO diploma. Afhankelijk van de vorderingen kan uw zoon of dochter doorstromen naar een volgend lesblok of kan worden geadviseerd het betreffende lesblok nog eens te volgen. 

Diploma uitreiking: Twee maal per vaarseizoen hebben we een feestelijke diploma uitreiking ter afsluiting van elk blok. De kinderen van blok 1 ontvangen een certificaat waarmee ze toegang hebben tot de volgende lesblokken. De cursisten van blok 2 t/m 5 ontvangen een vorderingenstaat of diploma. Alle familie en vrienden zijn hierbij van harte welkom.
  • Voorjaarsblokken | Blok 1, 3 & 5: Zondag 7 juli 16.00 uur. Onze Kinderen van blok 3 en 5 zullen om 14:00 uur een zeildemo geven! Alle ouders en de kinderen van het kennismakingsblok zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
  • Najaarsblokken | Blok 2, 4 & 6 Vrijdag 4 oktober om 19.30 uur

Inschrijven: Vanaf begin maart kan er worden inschreven voor de lesblokken 1, 3 en 5 en de zwembadles. Begin augustus kan worden ingeschreven voor de lesblokken in het najaar, dit zijn blok 2, 4 en eventueel 6. Het aantal cursisten per blok is beperkt door het aantal bootjes en zeilinstructeurs. Meld uw kind dus tijdig aan. (

Lidmaatschap WVW: Vanaf blok 2(na het kennismakingsblok) is lidmaatschap van WVW verplicht. Met uw lidmaatschap steunt u onze vereniging, waardoor de faciliteiten en de haven in stand gehouden worden. De kinderen zijn dan tevens lid van het watersportverbond. Dit is een voorwaarde om CWO diploma’s te kunnen uitreiken. Ook voor de verzekering van het materiaal is lidmaatschap noodzakelijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 47 euro een 2e of volgend lidmaatschap binnen één gezin kost slechts 15 euro!

Wedstrijdblok:
Na behalen van het CWO 3 diploma, kunnen de kinderen doorstromen naar het wedstrijdblok. Hier wordt gevaren in 2mans zwaard boten. De WVW beschikt over 2 Topaz uno race X boten en twee 470 boten in bruikleen. Ook hier is het aantal cursisten dus beperkt. Kinderen met een eigen zwaardboot kunnen ook mee doen.
Doel van dit blok is dat de kinderen leren de hoogste snelheid uit de boot te halen. Hierbij is samenwerking en communicatie van het grootste belang.https://www.facebook.com/wvwjeugdzeilen

Ċ
WV Wormer Jeugdzeilen,
6 mei 2014 12:03