Lid wordenWilt u lid worden van onze vereniging, dan kan dat door een ingevuld aanvraagformulier te sturen naar onze ledenadministratie of in te leveren bij de havenmeester.
Het adres van de ledenadministratie staat vermeld op het formulier. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
De havenmeester/ haven-coördinator zal contact met u opnemen en aangeven of er wel of geen plaats is voor uw boot in onze haven. Ook kunt u ervoor kiezen om donateur te worden.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. De contributie wordt per jaar betaald. Voor het betalen
van de contributie wordt een factuur toegestuurd, te voldoen binnen 14 dagen. Bij automatische betaling wordt
het bedrag in de maand november van uw rekening afgeschreven.

De W.V.W.-leden hebben, tegen de geldende tarieven, recht op zomer- en/of winterstalling voor zover er ruimte is
en er mogelijkheden zijn. Wanneer zij van stalling en/of berging gebruik maken verplichten zij zich op bepaalde
tijden (door bestuur en werkcommissie vast te stellen) naar vermogen te helpen de accommodatie te onderhouden of
te verbeteren.